Helikopter Operasyonları (AOC)

Türk Sivil Havacılığı küresel ölçekte tabi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) kurallarını uygulamaktadır. Ancak konumu, karşılıklı uçuşlarının yoğunluğu, AB aday ülkesi olması gibi nedenlerle de Avrupa Sivil Havacılık Otoritesinin (EASA) kurallarına da uyum konusunda itina göstermektedir. Bu bağlamda, hava aracı işletme faaliyetleri ulusal, ICAO ve EASA kurallarıyla düzenlenen oldukça karmaşık düzenlemelere sahip olup, ciddi organizasyon ve uzmanlık gerektiren aynı zamanda pahalı bir işlevsel alandır. Uçak sahibinin ciddi bir yatırım ile sabit işletme giderlerini önemsemeden ve yeterli uzmanlığı istihdam ederek bir uçak işletme organizasyonuna sahip olması da bir seçenektir. Ancak söz konusu ihtiyacın maliyet etkin şekilde karşılanması da mümkündür.

SBAIR müşterilerinin tek noktada çözüm ortağı olarak yeni sahip olacağı hava aracını ve/veya halen sahip olduğu uçağını/helikopterini daha emniyetli ve etkin şekil uçurmak isteyen iş insanlarına bu konuda da destek vermektir. İşletme envanterine alınan hava aracının kalite, havacılık emniyeti (SMS), bakım, eğitim, ekip yönetimi ile uçuş planlama ve rutin uçuş faaliyetleri gibi diğer işletme yönetimleri hava aracı sahibiyle koordineli olarak onun adına daha maliyet etkin bir şekilde yapılabilmektedir. Anılan hizmete ilişkin olarak, SBAIR ortaya koyduğu vizyon, misyon ve değerler ile belirlediği etik kuralları dikkate alarak sivil havacılık konusunda deneyimli geniş ulusal, bölgesel ve küresel ağa erişebilecek iş ortaklıkları geliştirmiştir.

Bu bağlamda SABIR, iş jeti/helikopteri sektörün en yetkin ve deneyimli kurumlarından biri olan, SMS ve kalite yönetimini sürekli önceleyen ve sivil havacılık onaylı uçak işletme lisansına (AOC) sahip olan Kuğu Havacılık ile çalışmaktadır.