Danışmanlık

SBAIR müşterilerinin beklentilerini tamamıyla karşılamak adına onlara tek noktada çözümler sunmayı hedeflemektedir. Türkiye ve Avrasya bölgesinde günden güne büyüyen bölgesel ağı ve uzun vadeli küresel iş ilişkileri SBAIR’e müşterilerinin beklentilerini süratle karşılamak için gerekli tüm kaynaklara hızlı erişim olanağı sağlamaktadır.

Havacılığın, çok sıkı şekilde, karmaşık kurallar ile sivil havacılık makamları tarafından düzenlenmesi noktasından hareketle ve yukarıda arz edilen vizyonel iş yapma kültürünün bir sonucu olarak SBAIR aynı zamanda müşterilerine helikopter alım öncesinden başlamak üzere helikopterlerin işletilmesine kadar geniş yelpazede çabuk ve yüksek kaliteli havacılık danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunu yerine getirebilmek için, SBAIR sahip olduğu kapsamlı bilgi, deneyimli personel, son teknoloji ürünler ve geniş uçak/helikopter portföyü ile çok kısa sürede önemli miktarda kaynağı işe tahsis edebilecek, takiben yüksek kalite ve emniyet standardında sonuçlar alabilecek yetenektedir.

Bunlara ilave olarak, danışmanlık hizmetleri bağlamında, SBAIR, iş modellerini teknik, operasyonel ve finansal verilerle geliştirmek ve analiz etmek konusunda potansiyel girişimci ve yatırımcılara yardım etmeye hazırdır.