Kalite Politikası

Küresel helikopter pazarının lideri olan Airbus’ın Türkiye’deki resmi distribütörü, bakım ve yedek parça hizmet sağlayıcısı olan SB Havacılık olarak, müşterilerimize;

– Söz verilen zamanda,
– En iyi kalite – fiyat oranında
– En yüksek emniyet standardında hizmet vermek amacıyla;

• Tüm hizmetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası sivil havacılık ve diğer mevzuatlar ile kabul edilmiş etik değerlere bağlı, güvenilir, sorumlu, dürüst ve profesyonel anlayış doğrultusunda müşteri odaklı yerine getirmek,

• Kendi personenelimiz ve havacılık sektöründeki ilgili diğer paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak amacıyla, onlarla sürekli iki yollu iletişim hallinde olmak, iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve geliştirmek, kalitenin ve havacılık emniyetinin pekiştirilmesi için gerekli inisiyatifleri almak,

• Hizmet ve ürün çeşitliliğinin sağlanması için yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,

• Kararları geçerli bilgi ve veri analizine dayalı olarak almak, çalışanların kararlara katılımı için işbirlikçi karar alma süreçlerini işletmek,

• Gerek personelin yetkinliğini geliştirerek, gerekse iş süreçlerini öğrenerek, paylaşarak, kıyaslayarak PUKÖ döngüsü içerisinde sürekli iyileştirmek ve verilen hizmet kalitesini artırmak kalite polikamızdır.