Etik Kurallar ve Davranış İlkeleri

Kurumsal olarak SB Havacılık ve bireysel olarak çalışanları aşağıda listelenen etik kurallar ve davranış ilkelerine tereddütsüz uymak konusunda tahhütde bulunmaktadır.

• Söz konusu etik kurallar ve davranış ilkeleri SB Havacılğın faaliyet gösterdiği ve gelecekte göstereceği tüm işlevsel alanlarda şeffaflık içinde, iş standartlarını ve şirket değerlerini dikkate alarak uygulanır.

• İlgi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve Birleşmiş Milletler’in ilgili anlaşmalarına uygun davranmak,

• Verilen görevlerle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı ve şirket içi standartları bilmek ve bunları istisnasız uygulamak,

• Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama konularında “0” tolerans göstermek,

• İş ilişkileri çerçevesinde aşırıya kaçan hediye ve ağırlamadan kaçınmak,

• Günbegün icra ettiği görevlerde elinden gelenin en iyisi ile gerekli özeni göstererek yerine getirmek ve sürekli en yüksek profesyonel standardı muhafaza etmek,

• Dürüstlük ve mali sorumlulukla, daima müşterinin en iyi çıkarlarını koruyarak ve korunmasını teşvik ederek faaliyetlerini yürütmek,

• Müşteriler ve iş arkadaşları ile ilişkilerde adil, mantıklı, sorumlu, onurlu ve etik değerlere bağlı şekilde davranmak, bilerek ve isteyerek SB havacılığı ve iş ortaklarını itibarsızlaştıracak faaliyette bulunmamak,

• Dil din ırk, cinsiyet ve maluliyet temelinde ayrımcılık yapmamak,

• Anlaşmalardan kaynaklı tüm zorunlulukları zamanında ve tamamen yerine getirmek,

• Şikayetleri süratle ve sempatiyle ele almak ve yanlışları ivedilikle düzeltmek,

• Tüm kişisel verileri ve hassas iş bilgilerinin gizliliğini ihlal etmemek ve bilginin gizliliği ve korunmasıyla ilgili politika ve mevzuata uymak,

• Hizmet ve ürünlerin pazarlanmasında aldatıcı ve kinayeli reklamları kullanmamak,

• Müşteriye doğru ve tam bigiyi sade ve anlaşılabilir bir formatta sağlayarak somut gerçekleri kendisine aktarmak,

• Çıkar çatışmasından kaçınmak.