Havacılık Emniyet Çalıştayı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) himayesinde, SB Havacılık (SBAir) ve AIRBUS Helicopters (AH) iş birliğinde helikopter uçuran/ uçurtan sivil sektör ve kamu kurum temsilcilerine yönelik olarak icra edilen faaliyet 05 Şubat 2019 tarihinde Sivil Havacılık Akademisi /İstanbul’da, 6 Şubat 2019 tarihinde SHGM’de sivil sektör temsilcilerine yönelik olarak, 7 Şubat 2019 tarihinde ise yine SHGM’de kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte icra edilmiştir. Faaliyete sivil ve kamu olmak üzere toplam 42 paydaş davet edilmiştir. Çalıştaya SHGM’nin çeşitli başkanlıklarından ilgili teknik personel de katılım sağlamıştır.

Seminer başlangıcında, SBAir kurucu ortaklarından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksel Hocaoğlu tarafından açılış konuşması yapılmış, SBAir’ın belirlenmiş misyon ve vizyonu hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Seminer AIRBUS’ın havacılık emniyet ağ yöneticisi Sn. Alexandre Maugè tarafından yönetilmiştir. Çalıştayda öncelikle uçuş emniyetine dair istatistikler paylaşılmış, helikopter kaza istatistiklerinin sabit kanat uçaklarına kıyasla daha yüksek olduğundan bahisle bunun bazı nedenlerine dikkat çekilmiştir.  Söz konusu istatistiklerin içinde Airbus’ın da bulunduğu büyük üreticilerin döner kanat endüstrisinde insan faktörüne odaklanarak kazalarının azaltılması için aldıkları inisiyatifin motivasyonunu teşkil ettiğinden bahisle  oluşturulan Uluslararası Helikopter Emniyet Timi  (International Helicopter Safety Team- IHST) katılımcılara tanıtılmıştır.

Daha sonra Reason Modeli ve kaza neden-sonuç ilişkisi katılımcılara aktırılmış, daha sonra kazaların nedenselliği-Reason Modeli hakkında katılımcılar bilgilendirilmiş, örtük şartlar (latent conditions) ve organizasyonel zayıflıkları tartışmak amacıyla operasyonel ve bakım nedeniyle   gerçekleşen kazalar baz alınarak ve katılımcıların aktif iştiraki vaka analizleri yapılmıştır.

Analizlerde dikkatsiz şekilde ile dikkatsizlikle  alet uçuş şartlarına (Inadvertent Intrumental Flight Condition I-IMC) geçişte uçuşa devam edilmemesi, konulan kural usullere riayet edilmesi, olayların analizi açısından helikopterlerin de “Uçuş Bilgi Yönetim (Helicopter Flight Data Management-HFDM) sistemi ile teçhiz edilmesi ve örtük faktörlerin tespiti için gönüllü raporlama sisteminin teşvik edilmesi konularında verimli fikir teatisinde bulunulmuştur.

Çalıştay suresince analizlerde aktarılan kazaların nedenlerinin ortadan kaldırılmasına katkıları olabileceği düşüncesiyle bilinen havacılık emniyet çalışma gruplarının iyi uygulamaları da paylaşılmıştır.

  • FAA tarafından “Kirli 12” olarak yayımlanan ve havacılık endüstrisinde yapılmaması (menfi) gereken 12 husus – The FAA Dirty Dozen
  • EASA gözetiminde havacılık emniyetinin teşviki amacıyla teşkil edilen “Euopean Safety Promotion Network-Rotorcraft”   grup ve  faaliyetleri – The ESPN-R leaflets[1]
  • I-IMC’den kaçınmak amacıyla “ihtiyati inişi – precautional landing” teşvik eden ABD menşeili Uluslararası Helikopter Birliğinin “The “Land a Live” campaign of HAI[2] ile benzer nitelikteki  Avusturalya Uluslararası Helikopter Birliğinin “Don’t push, Land it” of AHIA[3]
  • Emniyet kültürü “Safety Culture” [4] ve havacılık emniyet yönetimine (SMS) katkısı bağlamında- Havacılık Emniyeti Uluslararası İşbirliği Grubu – Safety Management International Collaboration Group -SM ICG  

Bunların ötesinde AIRBUS’a ait birçok pratik çözümler de katılımcılarla paylaşılmıştır:

  • HFDM olarak “VISION 1000[5],
  • Pilot iş yükünü azaltmak ve daha emniyetli uçuş sağlamak amacıyla helikopterler için geliştirilen yeni avionik sistem “Helionix[6],
  • Uçuş öncesi risk değerlendirmesi ve kütle ve denge hesaplamalarına dair uygulamalar.

Çalıştayın amacı sivil sektör (operatör ve bakım) ile kamu kurumlarını havacılık emniyetinin geliştirilmesini temel alan verimli bir tartışmaya dahil etmek olarak belirlenmiştir. AIRBUS ve SBAir havacılık emniyetine ilişkin bu bilgilendirme calıştaylarına devam etme ve bunun ulusal bir çalışma grubuna dönmesi beklentisi içindedir.  Bütüncül bir sistem yaklaşımı çerçevesinde sivil sektörün yanı sıra çalıştayın bir günü sadece kamu kurumlarına ayrılarak onların da bu bilgilendirme kampanyası içerisinde olması hedeflenmiştir.

SBAir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Hocaoğlu;

Seminerin helikopter operasyonları temelinde uçuş emniyetinin pekiştirilmesi yönündeki yaptığı vurgunun katılımcılar tarafından paylaşılmış olmasının kendilerini oldukça memnun ve cesaretlendirdiğini, bu tür organizasyonlarla   havacılık sektörünün daha emniyetli olması yönündeki desteklerinin devam edeceğini söylemiştir. Devamında,  Albert Einstein’in dediği gibi sorunları onu yarattığınız düşünce yapısı ile çözemeyiz. O nedenle perspektifimizi, iş yapış şeklimizi sektör olarak bütüncül şekilde değiştirmeliyiz. Unutmayın ki bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. SBAir’in tek başına kaliteli ve emniyetli hizmet sunması yetmez. Tüm sektör olarak buna inanmalı ve daha iyiyi taahhüt etmeliyiz demiştir.

SBAir olarak havacılıkta müşteri memnuniyetinin, kaliteli hizmetin yanı sıra yüksek standartta uçuş emniyetini de zorunlu kıldığının bilinci içerisinde, sürekli daha iyiyi hedefleyerek sektörün ihtiyaç duyduğu yatırımları bir plan dahilinde yapmaya ve sektördeki paydaşlarımızı daha iyi yapmaya cesaretlendirmeye devam edeceklerini belirtmiştir.

SBAir Kimdir?

SBAir, 2017 yılında petrol, petrol türevleri, gübre ve diğer hammaddelerin dünya piyasasındaki pazarlamasını ve ticaretini gerçekleştiren tek Türk firması olan Bayegan Dış Ticaret A.Ş ve iş jeti sektörünün başat aktörlerinden en önemlisi olan Kuğu Havacılık ve Turizm A.Ş. (SWAN AVIATION)  ortak girişimi ile kurulmuştur. SBAir 2018 yılında AIRBUS Helikopter ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Sivil helikopter filosunun distribütörlüğü dışında bakım, lojistik ve eğitim desteği de sağlayacak olan SBAir, SHGM ve Airbus Onaylı bakım merkezine de sahiptir.

[1] https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion/european-safety-promotion-network-rotorcraft-espn-r

[2] https://www.rotor.org/initiatives/land-and-live

[3] http://www.austhia.com/news/news-single.asp?ID=147

[4] https://www.skybrary.aero/index.php/Safety_Culture_for_Effective_Safety_Management

[5] http://www.airbushelicopters.com/w1/jrotor/82/pageLibre0001009a.html

[6] https://www.airbushelicoptersinc.com/safety/technology.asp